По технологической минералогии

По технологической минералогии

 

Адрес: 185610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11, ИГ КарНЦ PАH.

 

Председатель: Щипцов Владимир Владимирович.

 

Ученые секретари: Светова Евгения Николаевна.

 

Бюро: Ю. Л. Войтеховский, А. П. Козлов, О. Б. Котова, Ю. Б. Марин, А. И. Николаев, Е. Г. Ожогина, Б. И. Пирогов, Т. А. Чикишева

 

Члены комиссии: Л. А. Азарнова, Ю. М. Астахова, Т. П. Бубнова, И. Н. Бурцев, Е. А. Горбатова, Ю. В. Ерохин, В. Е. Жукова, Н. Н. Зинчук, Е. В. Кислов, Е. Л. Котова, Е. Н. Левченко, Е. Г. Лихникевич, Д. В. Макаров, Г. Б. Мелентьев, С. К. Мустафин, С. В. Петров, А. В. Понарядов, С. С. Потапов, Е. С. Прокопьев, А. А. Рогожин, В. В. Строкова, А. Х. Туресебеков, А. Н. Хатькова, Н. Н. Щербакова.